Smeden

Smia

Knivbladene

Priser

Bestilling

Smeden Knut Arne Skjervheim

Jeg er utdannet agronom og driver en forholdsvis stor og rasjonell vestlandsgard med litt sau og om lag 90 storfe. I tillegg er jeg utdannet mekaniker og har fagbrev og tolv års erfaring i bransjen.

Dette gir meget godt grunnlag for smiing av knivblad av topp kvalitet.

Her går nemlig tradisjon og fagkunnskap hånd i hånd.