Smeden

Smia

Knivbladene

Priser

Bestilling

Smia

Smia på hele 54m2 er sjølvbygd av stein og tømmer fra egen gard. Taket er tekt med skifer og bygningen er fullisolert for helårsbruk. Selve smirommet er innvendig støpt i betong. I tillegg inneholder huset et lite kontor og koselig stue for besøk, knivklubber og andre interesserte. Innredningen er spesiell, med blant annet flere gamle gjenstander.

Smia er godt utstyrt med esse, oljefyrt smiovn, ambolter, luftdrevet saks, smihammer med variabelt trykk, utskiftbart verktøy og trinnløs hastighet (0-200 slag i minuttet). I tillegg er det flere slipe- og polèrskiver samt vannkjølt slipemaskin som har justerbar vinkel med fin og grov skive for eggsliping. Herdingen foregår i elektronisk styrt ovn og termostatstyrt bad. Ovnen for anløping er også termostatstyrt for å gi jevnt og nøyaktig resultat. Bandsliperen, som har trinnløs hastighet via frekvens-omformer, kan kjøres begge veier. Alt utstyret i smia er hjemmelaget.